3B 2017

Universele communicatieschakel in het BIM-proces

Release 2017 3B Werkmethodiek voor Autodesk Revit biedt veel nieuwe tools

3B , de Autodesk Revit-applicatie van ICN Solutions, wordt continu aangepast aan de eisen van de Nederlandse bouwpraktijk en de wensen van de gebruikers. Ook binnen de nieuwe release zijn opnieuw veel bestaande tools nog verder geperfectioneerd of aangepast. Daarnaast is 3B uitgebreid met een aantal nieuwe tools die het werken met Autodesk Revit nog effectiever maken.

Lees meer: Universele communicatieschakel in het BIM-proces

3B Uitslagen aanwinst voor 3B Werkmethodiek

De 3B Werkmethodiek, de Autodesk Revit-applicatie van ICN Solutions, wordt continu aangepast aan de eisen van de Nederlandse bouwpraktijk en de wensen van de gebruikers. Zo blijft de 3B Werkmethodiek altijd bij de tijd. Deze volledig Nederlandstalige applicatie is nu uitgebreid met een nieuwe handige tool: 3B Uitslagen.

Lees meer: 3B Uitslagen aanwinst voor 3B Werkmethodiek

Wat is er nieuw in 3B LT?

3B LT is de afgeslankte versie van de 3B Werkmethodiek, de Nederlandstalige applicatie van ICN Solutions die u helpt om Autodesk Revit effectiever te gebruiken. 3B LT wordt continu aangepast aan de eisen. Overige verbeteringen zijn:

Twee nieuwe tools

Lees meer: Wat is er nieuw in 3B LT?

Nieuwe 3B Werkmethodiek functies NU beschikbaar!

De nieuwe en vernieuwde 3B Werkmethodiek functies. Er zijn 7 nieuwe tools toegevoegd en bestaande tools zijn verbeterd en verder uitgebreid.

 Nieuwe Tools Aangepaste en verbeterde bestaande tools zijn
1 3B Coderingen (vernieuwd)   3B Sheets print
2 3B Objectstyle filter (vernieuwd)   3B Bouwlaag
3 3B Family manager (vernieuwd)   3B Project opschonen
4 3B Element autonummering   3B Algemene werking
5 3B IFC Coderingen (vernieuwd IFC4 ondersteuning)   3B Model checker
6 3B Onderhoeken configurator (vernieuwd)   3B Elementnummering
7 3B Kozijnenstaat Sheet   3B Project parameters toekennen
8 3B Views kopieren   3B Data exporter
9 3B Tekststijl setter   3B Opschonen
10 3B Parameter mapper   3B Batch print
      3B Navisworks  clashes
      3B Data importer
      3B Toon logfiles
      3B Kozijnmodule
      3B Ruimte afwerking
      3B Uitlijnen
      3B Parameters koppelen
      3B Ral kleuren
      3B Elementen selectie
      3B Reference manager
      3B Batch exporter
      3B Screenshot
      3B Type catalog editor
      3B Stramien hernoemen

 

Bugfixes / updates bestaande tools

  Naam Tool
1 3B Sheets print:
- Geen sheets geselecteerd crash verholpen.
- Toepassen knop toegevoegd
- Locatie naar bijv. pdf kan na afloop getoond worden.
- Gecombineerde prints worden in het juiste papierformaat geprint.
- Er is voor grijstinten te kiezen.
- Printer opties zijn benaderbaar.
- PDFCreator instructie onder knop gestopt.
- Controle op ingevoerde papierformaten toegevoegd.
- Papierformaten worden ook aan windows toegevoegd.
2 3B Bouwlaag:
- Uitgebreid met onder- en bovenmarge.
- Browser sorteer parameter is te definieren.
3 3B Project opschonen:
- Multi-select in opzoeklijsten.
- Filtermogelijkheden op parameterlijst.
4 3B Algemene werking:
- De inzoom functie op elementen is verbeterd. (soms vielen elementen buiten bereik).
- In alle grids worden de filters automatisch bewaard.
- Look and feel aangepast.
- 4K Gereed
5

3B Model checker:
- Waardes werden vergeleken in Feet. Nu eenheden van revit zelf.
- De aangemaakte 3D views worden genummerd naar elementid.
- Drag-and-drop handicoon bleef actief na verslepen.

6 3B Elementnummering:
- Elke category te nummeren met een eigen parameter.
- Alle instellingen worden bewaard.
7 3B Project parameters toekennen: Werkt nu ook op groups
8 3B Data exporter:
- De volgorde van de te exporteren gegevens kan worden ingesteld.
- Tevens kan er een multisheet excelfile gemaakt worden.
- Er kan opgegeven worden welke phases niet ge-exporteerd dienen te worden.
- Wall sweeps, reveals, floor slab edges, roof fascias en gutters kunnen nu ook geexporteerd worden.
- Room,FromRoom,ToRoom parameters zijn uitgesplitst in Id,Name,Number.
- Er kan ge-expoteerd worden naar een excel template.
- Start cell en sheet zijn voor elke excel export op te geven
- Parameters zijn uit de export kolom te verwijderen
- Instellingen in apart tabblad in te stellen
- Optioneel bestand openen na creatie
- Schedules zijn exporteerbaar
9 3B Opschonen: Heeft select all knopjes gekregen
10 3B batch print:
- Print volgorde te wijzigen
- Filtermogelijkheden toegevoegd
- Selectie methode verbeterd
- Instellingen lokaal op te slaan
- Revit server bug/crash gefixed
- Printeropties zijn benaderbaar
- Gecombineerd pdf printen mogelijk gemaakt
11 3B Navisworks clashes:
- Commentaar wordt getoond.
- Aangemaakte views zijn te verwijderen.
- Zoom in op element is verbeterd.
- Zoomen werkt nu ook met linked files
12 3B Data Importer:
- Sheet keuze wanneer een multisheet xls ingeladen wordt.
- Lege regels worden niet meer ingelezen.
13 3B toon logfiles: mogelijkheid om logfiles te verwijderen
14 3B Kozijnmodule: In de schetsconfigurator kan nu de gemaakte gridfilter bewaard worden
15 3B Ruimte afwerking: Er kan nu gefilterd worden op rooms
16 3B Uitlijnen:
- Er kan worden gecentreerd.
- Er kunnen teksten in het project geselecteerd worden.
17 3B Parameters koppelen:
- Er kunnen nu eigen parameters opgegeven worden.
- Als er geen selectie gemaakt wordt, zal de OK knop geen foutmelding meer geven.
18 3B RAL Kleuren:
- Er kunnen graphic overrides gemaakt worden per view op een selectie van elementen.
- Er kan gezocht worden op RAL naam.
19 3B Elementen selectie:
- De selectie van parameters wordt nu automatisch geladen bij opstarten en opslagen bij wijziging.
- Zoeken op "Family and Type" ipv alleen maar "Type".
20 3B Reference manager: Melding wanneer je de tool op het actieve document probeert.
21 3B Batch exporter: Wanneer er naar IFC ge-exporteerd wordt, kunnen nu de IFC export setups gekozen worden.
22 3B Screenshot:
- Linkermuisknop is hele scherm, rechtermuisknop is gedeelte.
- Nu ook op screenshot kunnen tekenen
23 3B Objectstyle filter: Mogelijkheid om alle parameters te (de)selecteren
24 3B stramien hernoemen: Element selectie tool toegevoegd voor selecteren stramienen
 

Vernieuwde functies:

- 3B Bouwlaag
- 3B Navisworks clashes
- 3B Reference manager
- 3B Sheets print
- 3B Palenplan
- 3B Synchroniseer instance parameters
- 3B Betonstempel definieren
- 3B Betonstempel plaatsen