Heijmans Woningbouw behoeft natuurlijk nauwelijks introductie. Dit onderdeel van Heijmans NV is een grote speler in de Nederlandse markt voor de realisatie van huisvesting in alle segmenten van de markt. Onderhoud, service en renovatie maken hiervan onderdeel uit, maar de activiteiten omvatten primair nieuwbouw. In 2008 werd BIM geïntroduceerd binnen het bedrijf.

Door Lambert-Jan Koops - CAD Magazine


In 2008 begonnen de pioniers binnen Heijmans Woningbouw met het opbouwen van projecten met behulp van Revit. Inmiddels heeft BIM een grote vlucht genomen binnen de onderneming en wordt er op alle zeven vestigingen gewerkt volgens deze methode. René van der Zande,  programmamanager BIM bij Heijmans Woningbouw, stelt dat deze werkmethodiek inmiddels zijn vruchten heeft afgeworpen: “Met BIM realiseren we betere rendementen, zijn de doorlooptijden verkort en ervaren klanten de meerwaarde van een vernieuwend en versneld ontwikkelproces. Onder corporaties en beleggers is het gebruik van 3D-modellen van het gebouw of de woning en de omgeving veelgeprezen. What you see, is what you get. Dus ik zou wel willen stellen dat BIM voor ons echt een tool is gebleken waarmee we onze concurrentiepositie hebben kunnen verbeteren. Daarbij hebben we niet alleen geprofiteerd van Little BIM, waarbij we 3D-software alleen intern gebruikten, maar inmiddels ook van Big BIM, bij projecten waar we de ontwerpdata daadwerkelijk uitwisselen met de partners in de bouwketen.”

Het Huismerk concept
Een voorbeeld van een project waarbij BIM goed uit de verf kwam, is Almere Green Poort. Hier worden momenteel 182 woningen gerealiseerd volgens het Heijmans Huismerk concept. Dit is een woningbouwconcept voor woningcorporaties en vastgoedbeleggers, waarbij gestandaardiseerd bouwen leidt tot snelheid tegen een scherpe prijs. Essentieel is een vertrouwde samenwerking met vaste partners: co-makers. Denk aan onderaannemers, prefabcasco-bouwers, W&E-installateurs en kozijnfabrikanten. Deze efficiënte werkwijze houdt elkaar scherp, wat leidt tot win-winsituaties.
“Een voorwaarde is wel dat onze co-makers aansluiten bij onze ambities met BIM. Het gaat immers om een gestandaardiseerde werkmethodiek. Alleen zo kunnen we de voordelen van BIM realiseren: sneller en goedkoper bouwen en onderhouden, vroegtijdige budgetgarantie en het managen van de werkvoorbereidingsfase. Dat laatste is met name belangrijk voor alle koperskeuzes die per project beschikbaar zijn. In de praktijk blijkt dat daar veel onnodige faalkosten worden gemaakt.” Binnen het Huismerkconcept verstrekken de co-makers van vijf à zes bepalende bouwonderdelen hun 3D-modellen aan Heijmans BIM-engineers. Voor het bekijken en samenvoegen van deze IFC- of 3D DWG-modellen gebruiken de engineers het pakket Solibri, waarmee knelpunten inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Hierbij hanteert Heijmans het ‘Open BIM’-principe: “Wij schrijven andere partijen geen software voor, maar kijken vooral naar de kwaliteiten van een bedrijf en hoe we complementair aan elkaar kunnen zijn.” Van der Zande meent wel dat het een groot voordeel is wanneer een architect met Revit werkt, omdat het bouwkundige model dan makkelijker overgenomen kan worden door de aannemer, om dit uit te werken tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

              
Linked files
Om de eigen Revit-modellen geschikt te maken voor IFC-export, hebben Van der Zande en zijn collega’s nog wel enkele hindernissen moeten overwinnen. “Onze manier van werken in Revit leunt sterk op het gebruik van linked files en groups en die onderdelen vereisen een omslachtige export naar IFC. Daar is een oplossing voor gekomen dankzij de 3B Werkmethodiek van ICN Solutions, een partner op gebied van BIM. Deze applicatie voor Revit bevat een tool die de IFC-export van linked files ondersteunt, waarbij alle onderdelen na export in IFC automatisch op de juiste plaats staan als ze worden geopend in een 3D-programma. Daarmee is het voor ons ook makkelijker om uit te wisselen met derden.” ICN Solutions ontwikkelde deze tool op verzoek van Heijmans.
Alhoewel de 3D-software en de ondersteunende applicaties en programma’s erg belangrijk zijn binnen de huidige manier van werken bij Heijmans Woningbouw, denkt Van der Zande dat dit toch niet het belangrijkste is bij Big BIM. Hij ziet een grote uitdaging weggelegd in de te nemen verantwoordelijkheid van de partners. “Het is voor bedrijven lastig om te wennen aan hun nieuwe rol. We vragen ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen BIM-model. Als we sneller willen werken, dan is het centraal uitwisselen van informatie een noodzakelijk onderdeel binnen het geheel. We komen één keer met alle partijen bij elkaar in een ‘clash-sessie’ om de problemen in het totaalmodel door te spreken. En dat vraagt aanpassing in houding en gedrag. Dat hebben we ook gemerkt in het geval van Almere Green Poort. Dit project was opgedeeld in vier fasen. In de eerste fase verliep de communicatie wat moeizaam, later herstelde zich dat.” Het allerbelangrijkste van Big BIM is volgens Van der Zande dat vooraf gezamenlijke BIM-doelstellingen worden bepaald en dat praktische afspraken worden vastgelegd in een BIM-protocol. “Als deze afspraken vervolgens worden nageleefd, is het verder gewoon ‘business as usual’.”

www.heijmans.nl 
www.icn-solutions.nl
www.3b-werkmethodiek.nl

 

Bron: CAD-Magazine